Forente
 

Naar boven

Veel interim managementopdrachten blijken om een verandervraagstuk te gaan. Als interim manager ondersteun ik het ontwikkelen en realiseren van de gewenste verandering en draag ik bij aan verankering van nieuw gedrag en werkwijzen. Ik werk graag op strategisch niveau. Mijn ervaring met zowel de zachte als de harde kanten van organisaties komt daarbij goed van pas.

Een belangrijk aspect in mijn aanpak is het vergroten van het leervermogen van de organisatie. Dit stelt de organisatie in staat in beweging te blijven en ook toekomstige veranderingen aan te kunnen.

Voorbeelden van opdrachten:

  • Leiden van een vastgelopen grootschalig veranderings- en reorganisatietraject van een landelijke ideële organisatie. Hierdoor zijn regie en focus in het traject gekomen, is het lijnmanagement een belangrijke rol gaan spelen, zijn de belangrijke vraagstukken geadresseerd en aangepakt, en zijn veranderdoelen gerealiseerd.
  • Managementfuncties bij diverse non-profit organisaties.

Uitspraken van opdrachtgevers:

“Wieteke Beernink heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van ontwikkelingsprocessen in organisaties. Dat kun je heel goed merken. Ze heeft een bijzondere combinatie: ze straalt een innerlijke rust uit en is tegelijkertijd gericht op het stimuleren van lef en daadkracht. Ze spreekt medewerkers aan op hun kracht en geeft hen ruimte. Er zit weer energie en focus in de organisatie en medewerkers nemen volop hun verantwoordelijkheid”.
Rosien Herwijer, ex directeur PSO

“Als interim-programmamanager van onze inhoudelijke beleidsteam heeft Wieteke op professionele wijze verband en richting teruggebracht in dit team. Ook heeft zij in korte tijd gezorgd voor de verbetering van de verhoudingen in het team, waardoor de effectiviteit toenam. Zij vormde een uitstekende schakel tussen het team en mij als directeur. Zij heeft mij gevraagd en ongevraagd van nuttige adviezen voorzien”.
Louise van Deth, directeur Stop Aids Now


Naar boven

‘Nothing will work unless you do’
Maya Angelou