Forente
 

Naar boven

Voor mijn opdrachtgevers ondersteun ik leerprocessen, richt ik professionaliseringstrajecten in en voer ik evaluaties uit op deze terreinen.

Doel is het creëren van een leeromgeving die de organisatie krachtiger maakt. Ik beschouw leren in belangrijke mate als sociaal proces. Dialoog, samenwerking en interactie zijn daarbij cruciaal. We leren door samen te werken, ervaringen te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen

Voorbeelden van projecten:

  • Ontwikkeling en uitvoering van professionaliseringsprogramma’s voor organisatieadviseurs Europa, Afrika en Azië.
  • ‘Training on the job’ van internationaal werkende adviseurs door samen met hen een leerporgramma te ontwikkelen en uit te voeren.
  • Trainingen op het terrein van (organisatie)ontwikkeling en leren voor staf en management van ngo’s. Bijvoorbeeld het ontwerpen en faciliteren van een leerprogramma van een jaar voor dertig stafleden van een Angolese ngo.
  • Diverse trainingen en workshops over onder meer change management en diversiteit in personeelsbeleid.
  • Co-facilitatie van een learning event over Evaluative Thinking voor vijfentwintig Afrikaanse Thinks Tanks.
Wieteke Beernink

Uitspraken van opdrachtgevers:

“Wieteke is a source of inspiration for learning. Her calm, empathetic, yet questioning approach helps participants in development processes to become aware of new horizons and to feel the confidence to walk in new paths”.
Peter Taylor, IDRC Think Tank Initiative

“Wieteke heeft ons begeleid bij het structureel inbedden van leerervaringen in onze organisatie. Het proces dat we met haar hebben doorlopen was inspirerend en effectief. Wieteke heeft gevoel voor de behoeften van een organisatie, communiceert goed en heeft ons vele nieuwe tools aangereikt die gemakkelijk inzetbaar zijn. De bruikbaarheid van deze instrumenten toont zich zowel in het dagelijkse werk als ook op de langere termijn bij het werken aan capaciteitsopbouw van onze partners”.
Ineke van Winden, Directeur Programma’s Kinderpostzegels

Naar boven