Forente
 

Naar boven

Achtergrond

Van origine ben ik sociale wetenschapper (andragoloog). Na jarenlange ervaring als manager in onderwijs en internationale samenwerking werk ik sinds 2002 als zelfstandig adviseur, interim manager en coach. Ik ben gecertificeerd management consultant (CMC). Daarnaast ben ik actief als toezichthouder in de zorg.
Mijn werk beweegt zich steeds weer op het snijvlak van mensen, veranderen, leren en organiseren. Door de jaren zijn een aantal invalshoeken centraal komen te staan in mijn werk.

Diversiteit

Ieder mens is anders. Juist die verschillen kunnen in een groep heel verrijkend werken. Zeker in veranderprocessen vormt diversiteit een belangrijke sleutel tot nieuwe verbindingen en succesvolle vernieuwing. Mijn insteek is mensen te laten ervaren dat alle individuele kleuren gezamenlijk een samenhangend gamma vormen. Ik ga op een creatieve manier om met verschillen en tegenstellingen, en gebruik de dialoog om verschillen te exploreren en tot verbinding te komen. Daarbij laat ik me in de allereerste plaats inspireren door de grote diversiteit aan mensen die ik ontmoet. De oneindige diversiteit en de vele vormen van verbinding in de natuur is een andere bron van inspiratie. Lees voor mijn visie op diversiteit het artikel ‘Maak verschil met diversiteit!’.


Dialoog

Ik streef ernaar dialogisch te werken. Voor mij is de kern van dialoog dat ieders bijdrage in een gesprek als onontbeerlijk wordt beschouwd. Wederzijds respect, luisteren en authentiek spreken staan centraal. Het zijn de pijlers voor het collectieve denken van een groep of organisatie. In dit denken wordt iets nieuws gecreeerd. Ik laat me inspireren door het werk van Adam Kahane, Otto Scharmer, David Bohm en Martin Buber.


Uitgaan van mogelijkheden

Ik werk vanuit een waarderend perspectief en focus op wat werkt en wat kan, en niet op problemen. Dat wat goed gaat en waarde heeft voor betrokkenen, hun sterke kanten, beleving en expertise neem ik als uitgangspunt voor verandering. Inspiratiebronnen zijn Appreciative Inquiry en oplossingsgericht werken.


Leren en ontwikkelen

Ik heb een passie voor leren en ontwikkelen. Leren is een bron voor groei, verandering, verbetering en innovatie. Soms verloopt leren geleidelijk, soms noopt het tot ingrijpende herziening van opvattingen en handelswijzen. Ik baan mijn eigen weg in de vele theorieën en opvattingen over leren. Ik geloof dat mensen hun eigen kennis creëren door ervaringen, door wat ze aangereikt krijgen en door wat ze combineren en deduceren. Dit geldt dus ook voor mezelf.


Over de grenzen

‘Over de grenzen’ heeft voor mij veel betekenissen. Ik overschrijd graag geografische grenzen en werk vaak in andere landen en met mensen uit andere culturen. Ik kom iedere keer weer terug vol energie, ideeën en inspiratie. In mijn aanpak richt ik mij ook op het over de grenzen gaan: stimuleren van anders kijken, anders denken en anders doen.

Naar boven

‘The real act of discovery consists not in finding new lands but seeing with new eyes.’
Marcel Proust