Forente
 

Naar boven

Als coach ben ik persoonlijk en zakelijk, ondersteunend en confronterend, uitnodigend en uitdagend. Klanten zijn met name organisatieadviseurs, directeuren, leden van raden van bestuur en human resource managers.

Ik werk zowel in Nederland als internationaal. Coachingsgesprekken met mensen in het buitenland vinden plaats via telefoon of Skype.

Mijn aanpak is persoons- en ontwikkelingsgericht. De focus ligt niet zozeer op problemen, maar op de wens om anders te functioneren en de vragen van degene die ik coach. Het versterken van zelfsturing neemt daarbij een belangrijke plaats in. Waar het om gaat, is het integreren van de veranderwens van de gecoachte met zijn kwaliteiten. Beter functioneren, vanuit eigen kracht, met (nieuw) plezier in het werk, zelfinzicht en doelgerichtheid.

Meestal zijn vijf tot acht gesprekken van anderhalf uur nodig om het doel te bereiken.


Uitspraken van mensen die ik gecoacht heb:

“Wieteke kan ontzettend goed luisteren. Na afloop van een gesprek vroeg ik me weleens af wat ze nu eigenlijk gezegd had. Tegelijkertijd was ik weer verder gekomen. Ik had meer inzicht gekregen, wist welke volgende stap ik wilde zetten en had er vertrouwen in dat ik dat zou kunnen”.

“Hoewel Wieteke me niet ziet omdat we telefoneren – ik zit in Vietnam zij in Nederland – heb ik het gevoel dat ze me helemaal doorziet. Soms houdt een vraag die ze me gesteld heeft me de hele week bezig”.

“De gesprekken met Wieteke hebben me geholpen heldere keuzes te maken en mijn verantwoordelijkheden te nemen, waardoor ik weer met nieuwe energie aan het werk ben”.

“Wieteke stelt prikkelende vragen, confronteert me met mezelf en houdt me een spiegel voor. Ze zet me aan het denken waardoor ik in staat ben mijn eigen antwoorden te formuleren”.
Naar boven

‘The journey of a thousand miles must begin
with a single step’
Lao Tzu